Osmium-Onboarding
העלאת חוזה

העלאת חוזה

אם ברצונך להיות מכון- שותף בחו"ל וקיבלת חוזה ממכון אוסמיום להציג ולהסמיך אוסמיום, ברשותך אפשרות להעלות את החוזה החתום בראשי תיבות בכל הדפים, תחת אפשרות ׳העלאה׳ (Upload) בעמוד זה.

נא לבחור את המדינה או המצב שבהם החוזה תקף. אם ברשותך חוזה למספר מדינות, יש להעלות אותו עבור כל מדינה בנפרד.

אם ברצונך להיות דילר/ית, יש להעלות בבקשה את רישיון המסחר שלך או את הרישום המסחרי שלך כאן.

 

 
© 2024
Fenster schließen
העלאת חוזה