Osmium-Onboarding
סיטונאים ותכשיטנים

סיטונאים ותכשיטנים

ניתן להפוך לסיטונאים על פי בקשה משותף מכון המדינה אם הייתם דילרים עם מכירות טובות בעבר, או לצמוח מהר מאוד אם אתם תכשיטנים. כל תכשיטן חדש מסווג ישירות כסיטונאי בגלל החנות שלו.

שותפים סיטונאיים מקבלים מרווח מסחר המאפשר להם לבנות רשת דילרים משלהם אם הם רוצים. עם זאת, מעל לכל, התפקיד הוא לספק ליצרנים או שאת/ה אנשי מכירות פיננסיים.

מתווכים, קמעונאים או סיטונאים רשומים באתר www.osmium-institute.com של מדינה ברגע שהם מאושרים. ללא הסמכה בדרך כלל לא ניתן להגיש בקשה לרישום. הרישום והבדיקות הם ללא תשלום.

לסיטונאים יש את היתרון של היכולת להשיג ולהפעיל חנות משלהם ללא תשלום.

 

 
© 2024
Fenster schließen
סיטונאים ותכשיטנים